top of page

תפיסת עולמי

אני יודעת שכל אישה יכולה ללדת. זו ידיעה שהמקור שלה הוא אמון מוחלט, שאין בו צילו של ספק, בכוחו של הטבע – הגוף של כל אחת מוכשר לעשות את התהליך הזה. בכדי ללדת אישה אינה זקוקה לנס. היא גם אינה צריכה להתחבר לכוחות וכישורים שהיא לא פגשה בהם עד לרגע הלידה. אולם היא צריכה שגם היא וגם הסביבה שלה לא יעכבו אותה ושלא יסיחו את דעתה או יפקפקו ביכולת הטבעית הזו שלה.


אני מאמינה שאין תהליך לידה נכון או לא נכון. בלידה אין דבר שאת מוכרחה לעשות – ובאותה מדה אין דבר שאסור לך לעשות... וכמובן שאי אפשר להשוות שום לידה לאיזו "לידת אידיאה פיקס" מושלמת שמועלית ליוטיוב.


זהו אירוע ייחודי להפליא, עם קצב משלו וסדר דברים משלו. אני מאמינה שאין דגם רצוי של תהליך לידה לו אני מצפה. אני לא נבהלת כשדברים מתרחשים אחרת מ"המצופה" כל עוד היולדת והתינוק מרגישים טוב והכל תקין; אז אני יודעת שזו הלידה הנכונה ליולדת הזו.

מיילדת בית - הכנה ללידה  ​050-8345176

תמי דורון - מיילדת בית והכנה ללידה

bottom of page